Welcome to MA Assalamah Pati

Himpunan Mahasiswa

Struktur Organisasi Hisma MA As-Salamah

KETUA HISMA : AULIA AZIZAH
WAKIL HISMA : YENI KUSTIANA
SEKRETARIS I : ITTAKI TAFUZI
SEKRETARIS II : AN’AM RUDI SAHLAN
BENDAHARA I : YENI ANGGRAENI
BENDAHARA II : IHKDA ZAINATUL KHOIRIYAH
SEKSI KEAGAMAAN :
     USAMAH KHUSNUL KHITAM
     AMELIA NASYWA AUDREA
     FATIHA NURILARSYA
SEKSI KREASI & BUDAYA :
     ALFAN RAMADHANI
     NUNGKY APRILIANA
SEKSI KESEHATAN :
     M. SYAUQI MISBAH
     SILFIA NIHAYATUN NAFI’AH
     INTAN PUSPITASARI
SEKSI OLAHRAGA :
     DELIA NURUL PUSPITASARI
     DIANA FITA NURROHMAH
SEKSI PENDIDIKAN & AKADEMIK :
     ISTIQOMAH AZ-ZAHRA
     FARIKHATUR MUNAWWIROH
SEKSI PERLENGKAPAN :
     SAUD HERMANSYAH
     NAJWA BRILIANTO
     ANDIKA FIRMANSYAH

MA AS-SALAMAH PATI

Terakreditasi B
Jurusan IPA dan IPS

Program Unggulan

© Copyright 2021 – MA Assalamah Pati