Welcome to MA Assalamah Pati

Pendidik & Tenaga Pengajar

Profil Guru MA Assalamah Pati

1. subari

Subari, S.Pd.I

Kepala Madrasah
Guru PKN
Guru Ke-NU-an

2. sadullah

H. Ahmad Sa’dullah, M.Pd

Guru Bahasa Indonesia

3. Nur Faqih

H. Nur Faqih, S. Ag

Guru Qur’an Hadist

Abdullah Munib, Lc., M.Pd

Guru SKI
Guru Bidayatul Hidayah

5. Kholis Fuad

H. Kholis Fu’ad, S.Pd.

Guru Tahfidz

6. Maudluah

Maudluah, S.Pd.I

Guru Akidah Akhlak
Guru Fiqih 

7. Muzdalifah

Muzdalifah, S.Pd.I

Kepala Perpustakaan
Guru Geografi

Refnida, SP, M.H.

Kepala Laboratorium
Guru Matematika

9. Fajar Mashfufatun

Fajar Mashfufatun, S.Pd

Waka Kurikulum
Guru Ekonomi 

10. Dita Naruliawati

Dita Naruliawati, S.Pd

Guru BK
Guru Sejarah Indonesia  

11. Wiwindarti

Wiwindarti, S.Pd

Guru Bahasa Indonesia
Guru Sosiologi

Fadholi Hasan, S.Pd

Guru Bahasa Inggris

13. Ronny Sanjaya

Ronny Sanjaya, S.Pd

Guru PJOK
Guru PKW

14. Mutiatul Fauziah

Muti’atul Fauziah, S.Pd.I

Guru Qur’an Hadist
Guru Sosiologi

15. Nur Khasanah

Nur Khasanah, S.Pd

Guru Kimia
Guru Bahasa Jawa

Hidayatus Sholeha, S.Pd

Guru Biologi
Guru Fisika

17. Khamid Fadholi

Khamid Fadholi, S.Kom.I

Guru Sejarah Minat

18. Isma Fitrianis Solikhah

Isma Fitrianis Solikhah

TU (Tata Usaha)

MA AS-SALAMAH PATI

Terakreditasi B
Jurusan IPA dan IPS

Program Unggulan

© Copyright 2021 – MA Assalamah Pati